Abdul Muis


Abdul Muis (3 Jul1 188317 Jun1 1959) punika satunggiling sastrawan, wartawan lan nationalis saking Indonesia. Piyambakipun berjuang tanpi kendhat kanggé kamardhikan Indonesia saking penjejehan Walandi.

Lair ing Sungai Puar, Sumatra Kilen, Muis kuliah kedhokteran wonten ing Jakarta selami tigang taun, sakdèrèngipun mundur amargi gerah. Muis miwiti nyambut damel minangka pegawé negeri. Saklajengipun pindhah dados wartawan, kanthi seratan ingkang kathah ngritik campur tangan Walandi wonten ing Indonesia. Muis nerbitaken buku ingkang asesirah Salah Asuhan ing taun 1928.

Supados gadhah peran wonten ing perjuangan politik, Muis nggabung dhateng gerakan nasionalis Sarekat Islam (“Islamic Union”). Piyambakipun dados anggota aktif lan saklajengipun dipun angkat dados anggota Dewan Eksekutif. Piyambakipun yakin bilih kanthi cara damé mboten cekap kanggé ngrengkuh kamardhikan Indonesia, kedah nganggé cara kakerasan. Kanggé nyaketi Sarekat Islam punika, pamaréntah Walandi ngangkat Muis dados anggota Volksraad (“People’s Council”).

Referensi

 

Karya Sastra

Naskah Terjemahan

  • Don Kisot (karya Cerpantes, 1923)
  • Tom Sawyer Anak Amerika (karya Mark Twain, 1928)
  • Sebatang Kara (karya Hector Melot, 1932)
  • Tanah Airku (karya C. Swaan Koopman, 1950)
Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: